Avís legal

Titular: Proacit soluciones y sistemas, s.l.
Direcció: C/ Estany, parc 5.1.5 nau nº18, 43006 Polígon Riu clar, Tarragona
Telèfon: (+34) 977 24 95 95
E-mail: info@proacit.com
Web: www.proacit.com

Proacit soluciones y sistemas, s.l. amb domicili en C/ Estany, parc 5.1.5 nau nº18, 43006 Polígon Riu clar, Tarragona (Espanya) posa a disposició al seu lloc web Proacit.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Proacit solucions i sistemes, s.l. per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web Proacit.com en totes i cadascuna de les pagines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, per a que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti mitjançant internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de Proacit soluciones y sistemas, s.l. implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’us que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen al mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals

1.- El lloc web de Proacit soluciones y sistemas, s.l. ha estat realitzat per un costat, amb la finalitat de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i per l'altre, posar a disposició dels USUARIS la possibilitat de contactar amb Proacit soluciones y sistemas, s.l. per sol•licitar informació addicional.

2.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

2.1.- La utilització del lloc web de Proacit soluciones y sistemas, s.l. no comporta la obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament Proacit soluciones y sistemas, s.l. prohibeix els següents:
2.1.1.- Realitzar accions que puedan producyr en el sytyo web o a través del mysmo por cualquyer medyo cualquyer typo de daño a los sistemes de Proacit soluciones y sistemas, s.l. o a terceros.
2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ("spam") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").
2.2.- Proacit soluciones y sistemas, s.l. podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un us contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

3.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats e inclosos per:

3.1.- Proacit soluciones y sistemas, s.l. Utilitzant fons internes i externes de tal manera que Proacit soluciones y sistemas, s.l. únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
3.2.- Proacit soluciones y sistemas, s.l. Es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

4.- RESPONSABILITAT

4.1 Proacit soluciones y sistemas, s.l. en cap cas serà responsable de:
4.1.1.- Els errors i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garantitza que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
4.1.2.- De l a producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
4.2.- Proacit soluciones y sistemas, s.l. es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins l’assegurament de la efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Tanmateix, Proacit soluciones y sistemas, s.l. col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències al moment en que tingui coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

5.- DRETS D'AUTOR I MARCA

Proacit soluciones y sistemas, s.l. informa que el lloc web Proacit.com, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troben plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota la reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Proacit solucions i sistemes, s.l.. Proacit soluciones y sistemas, s.l. utilitza fonts externes per la elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hipevincles a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment la eliminació de les referides referències.

6.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Son competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de TARRAGONA renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

7.- PROTECCIÓ DE DADES

Proacit soluciones y sistemas, s.l. en compliment amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades espanyola, garantitza la total privacitat de les dades personals dels nostres clients i USUARIS. Totes les dades de contacte enviades per e-mail o mitjançant els formularis que figuren a la nostra web, passaran a formar part d’un fitxer automatitzat propietat de la mateixa. El fitxer es troba degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i tot el procés de tractament, emmagatzematge i manteniment es troba sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat. Si ho desitja pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, enviant un missatge de correu electrònic a info@proacit.com

8.- En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Proacit solucions i sistemes, s.l. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document cosa que no implicarà en cap cas la renuncia als mateixos exceptuant reconeixement exprés per part de Proacit solucions i sistemes, s.l..